Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

“Alla våra åtaganden, allt vårt agerande och alla våra arbeten skall uppfattas som uttryck för hög kvalitet.

Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra kunders tillfredsställelse.Vi skall eftersträva att de alltid känner fullt förtroende för oss som leverantör.kundernas krav och önskemål skall tillgodoses genom att våra åtaganden och arbeten uppfyller avtalade villkor.Varje arbete skall vara en rekommendation för kommande affärer.

Uppfyllandet av dessa mål,och därmed också vårt övergripande mål att fortsätta verka som ett konkurenskraftigt och framgångsrikt företag,grundläggs genom våra resurser,vår organisation,våra arbetsinsatser och framförallt genom vår attityd till kvalitet samt vårt åtagande att ständigt förbättra vårt kvalitetsledningssystem.